DISH NETWORK Modtager Fejlkodeliste - 3 og 4 cifrede koder

Viser din DISH NETWORK-modtager en fejlkode? Nedenfor har vi en liste over ALLE kendte koder. Nedenstående koder er 3 og 4 cifrede numeriske og alfanumeriske. Koderne nedenfor giver dig mulighed for at forstå det NÆRME problem med din SKÅLEMODTAGER. BEMÆRK: Koderne vises på displayet af DISH-modtager ELLER på dit tv.

DISH-modtagerfejlkodeliste - 3 og 4 cifrede koder DISH-modtagerfejlkodeliste - 3 og 4 cifrede koderDISH-modtagerfejl 3 cifrede koder:

DISH-modtagerfejl 001
OPDRAG Problem / løsning: Din modtager kan ikke længere styre multidiskontakten.
Vælg 'Hjælp' for teknisk assistance.
Ring til teknisk support for at få hjælp: 1-800-333-3474.DISH-modtagerfejl 002
DISH Problem / løsning: Satellitsignalet er gået tabt, signaloptagelsen er i gang.
Vent venligst, eller tryk på pileknappen “OP” eller “NED” for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 003
DISH-problem / løsning: Der er fundet et problem med din Multi-Dish-switch.
Dette kan skyldes kabellængder på mere end 100 fod eller ved at bruge den forkerte kabeltype.
RG6 er den anbefalede type.DISH-modtagerfejl 004
DISH-problem / løsning: Der er fundet et problem med din Multi-Dish-switch.
For at fortsætte med at bruge din modtager skal du udføre 'Check Switch' -testen, der er tilgængelig ved at vælge 'Multi-Dish Install' -indstillingen i menuen Installation og opsætning.
Ikke-parabol-hjemmemodtagere - Udskift 'Multi-Dish Install' med 'Point Dish / Signal'

DISH-modtagerfejl 005
DISH Problem / Løsning: Dit Smart Card har i øjeblikket ikke tilladelse til at se eller købe dette program.
Vent eller kanal op eller ned.

DISH-modtagerfejl 006
DISH Problem / Løsning: Din købsanmodning kan ikke udfyldes.
Ring til kundeservicecenter på: 1-800-333-Dish (3474)DISH-modtagerfejl 007
DISH Problem / løsning: Dit køb af denne begivenhed er i færd med at blive godkendt.
Din modtager SKAL være tilsluttet en telefonlinje.
Prøv igen senere.
Tryk på “OP” eller “NED” pileknappen for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 008
DISH Problem / Løsning: Dette er en DISH-ON-COMMAND begivenhed, som du allerede har købt, og er i færd med at blive autoriseret.
Din modtager SKAL være tilsluttet en telefonlinje.
Prøv igen senere.

HJÆLP TIL OPVASKNET HJÆLP TIL OPVASKNET

DISH-modtagerfejl 009
DISH Problem / Løsning: DISH-ON-DEMAND-programmet er ikke længere tilgængeligt for køb.
Tjek venligst for den næste ledige tid.
Tryk på “OP” eller NED-pilen for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 010
DISH Problem / Løsning: DISH-ON-DEMAND-programmet er ikke længere tilgængeligt for køb.
Tjek venligst for den næste ledige tid.

DISH-modtagerfejl 011
SKÅLPROBLEM / Løsning: Dette program er blevet sortgjort i dit område.

DISH-modtagerfejl 012
OPDRAG Problem / løsning: Dette program er blevet sortgjort i dit område.
Tryk på piletasterne “OP” eller NED for at skifte kanal, eller tryk på “INFO” -knappen for at få yderligere oplysninger.

DISH-modtagerfejl 013
DISH Problem / Løsning: Dette er en abonnementskanal, som ikke er købt.
For at købe, ring venligst: 1-800-333-DISH (3474)
Tryk på “OP” eller NED-pilen for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 014
DISH Problem / løsning: Dette er en abonnementschennel, der ikke er købt.
For at købe, bedes du ringe til kundeservicecentret på: 1-800-333-DISH (3474)

DISH-modtagerfejl 015
DISH-problem / løsning: Erhvervelse af satellitsignal.
Vent venligst.

DISH-modtagerfejl 016
DISH Problem / løsning: Adgangsrettigheder til denne begivenhed kan ikke opnås.

DISH-modtagerfejl 017
DISH Problem / løsning: Opnå adgangsrettigheder til denne begivenhed.
Vent venligst.

DISH-modtagerfejl 018
DISH Problem / løsning: Kreditgrænsen på dit chipkort er overskredet.
Der kræves en tilladelse fra kundeservicecentret.
Din modtager SKAL være tilsluttet en telefonlinje.
Opkaldet og autorisationen kan tage flere minutter.

DISH-modtagerfejl 019
DISH Problem / løsning: Smartkortet er ikke isat korrekt.

DISH-modtagerfejl 020
DISH-problem / løsning: Smartcardet, der aktuelt er indsat, er ikke gyldigt til brug med denne modtager.

DISH-modtagerfejl 021
DISH Problem / Løsning: Indsæt dit Smart Card.

DISH-modtagerfejl 022
DISH Problem / løsning: Din modtager er endnu ikke godkendt.

DISH-modtagerfejl 023
DISH Problem / Løsning: Kan ikke hente oplysninger om programguide

DISH-modtagerfejl 024
DISH Problem / Løsning: Kan ikke få adgang til denne funktion på nuværende tidspunkt: data ikke tilgængelige.

DISH-modtagerfejl 025
DISH Problem / løsning: Satellitsignalet er gået tabt, signaloptagelsen er i gang.
Vent venligst, eller tryk på pileknappen “OP” eller “NED” for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 026
DISH-problem / løsning: DISH-modtagerfejl BEMÆRK Erhvervelse af satellitsignal.
Vent eller tryk på VÆLG for at fortsætte med at se dine lokale kanaler.

DISH-modtagerfejl 027
DISH Problem / Løsning: Satellitsignalet er erhvervet, alle satellitkanaler er nu tilgængelige.

DISH-modtagerfejl 028
DISH Problem / Løsning: Pay Per View-begivenheder kan ikke købes, før modtageren har downloadet ny software.
Sluk receiveren via fjernbetjeningens POWER-knap og forstyrr ikke i de næste 10 minutter.

DISH-modtagerfejl 029
OPDRAG Problem / løsning: Dish-On-Demand.
For at købe, bedes du ringe til kundeservicecenter på: 1-800-333-DISH (3474).
For at skifte kanal skal du trykke på pilen “UP” eller “NED”.

DISH-modtagerfejl 030
DISH Problem / løsning: Dette er en speciel begivenhed, som ikke kan købes.
For yderligere information, tryk på knappen “Info”.

DISH-modtagerfejl 031
DISH Problem / løsning: Dette er en speciel begivenhed, der ikke kan købes.
Kanal “OP” eller NED ”, eller tryk på“ Info ”-knappen for at få yderligere oplysninger.

DISH-modtagerfejl 032
DISH Problem / Løsning: Du har forsøgt at oprette en VCR-hændelsestimer, men har ikke afsluttet VCR-opsætningen.
VCR-opsætningen skal være afsluttet, før der kan oprettes en VCR-hændelsestimer.
Ønsker du at gennemføre VCR-opsætningen nu? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 033
DISH Problem / Løsning: VCR indstillet Dato / tid anmodning afvist.
VCR-tid og datooplysninger er i øjeblikket synkroniseret med satellitsignalet.

DISH-modtagerfejl 034
OPKALD Problem / løsning: Ugyldig dato

DISH-modtagerfejl 035
OPDRAG Problem / løsning: Ugyldig tid

DISH-modtagerfejl 036
DISH Problem / Løsning: Du har valgt indstillingen 'Indstil dato / tid' uden valgt kanal.
Vælg den ønskede kanal til denne begivenhedstimer.

DISH-modtagerfejl 037
DISH Problem / løsning: Du har angivet en timer sluttid, der er nøjagtig den samme som starttiden.
Du skal indtaste et sluttidspunkt, der er mindst et minut efter starttiden.

DISH-modtagerfejl 038
DISH Problem / Løsning: Du har ikke angivet gyldige start- og sluttider for denne timer.
Indtast start- og sluttider for denne timer, før du prøver at oprette den.

DISH-modtagerfejl 039
DISH Problem / Solution: Du har valgt 'Edit' med mere end en timer valgt.
Vælg kun den timer, du vil redigere.

DISH-modtagerfejl 040
DISH Problem / Løsning: Du har valgt indstillingen 'Rediger' uden at vælge en timer, der skal redigeres.
Fremhæv timeren, der skal redigeres, og tryk på “Vælg”.

DISH-modtagerfejl 041
SKÅL Problem / løsning: OBS Det maksimale antal begivenhedstimere er nået.
Der kan ikke oprettes flere på dette tidspunkt uden at slette en tidligere oprettet.

DISH-modtagerfejl 042
SKÅL Problem / løsning: OBS Det maksimale antal begivenhedstimere er nået.
Der kan ikke oprettes flere på dette tidspunkt uden at slette en tidligere oprettet.
Vil du slette en? (Ja / Annuller? NEJ)

DISH-modtagerfejl 043
DISH Problem / Løsning: Du har indtastet en VCR-kode, som ikke findes i databasen.
Indtast venligst en anden kode.

DISH-modtagerfejl 044
DISH Problem / løsning: Sørg for, at din videobåndoptager er tændt, og at der er isat et tomt bånd.
Denne test sletter en del af båndet.

DISH-modtagerfejl 045
DISH Problem / Løsning: VCR-testen er i gang: din VCR skal optage.

DISH-modtagerfejl 046
DISH Problem / Løsning: VCR-testen er i gang: din VCR skal stoppes.

DISH-modtagerfejl 047
DISH Problem / løsning: VCR-testen er i gang: din VCR skal spole tilbage.

DISH-modtagerfejl 048
DISH Problem / Løsning: VCR-testen er afsluttet.
Du skulle have set din videobåndoptager starte optagelse, stoppe og derefter spole tilbage.
Hvis dette ikke skete, skal du prøve en anden trecifret kode fra brugervejledningen.

DISH-modtagerfejl 049
DISH Problem / løsning: Der er ingen kassette i videobåndoptageren

DISH-modtagerfejl 050
OPDRAG Problem / løsning: FEJL Optagelse på denne kassette er ikke mulig, fordi kassettens sikkerhedsfane er fjernet.

DISH-modtagerfejl 051
DISH-problem / løsning: FEJL Der er opstået en mekanisk fejl i videobåndoptageren.

DISH-modtagerfejl DISH-modtagerfejl 052
DISH Problem / Løsning: Oplysninger om EPG og Browse er ikke tilgængelige under optagelse eller afspilning.

DISH-modtagerfejl 053
OPRETTNINGSPROBLEM / LØSNING: OBS! Vent mens kritiske oplysninger indlæses i videobåndoptageren.

DISH-modtagerfejl 054
DISH Problem / Solution: OBS! Den valgte handling er ikke tilladt i den aktuelle kontroltilstand.

DISH-modtagerfejl 055
DISH Problem / Løsning: Er monteringen og placeringen af ​​dine parabol (er) komplet med en 'låst' indikation på skærmen med punktret og signalstyrke? (JA / Annuller / NEJ)

DISH-modtagerfejl 056
DISH Problem / Løsning: Er monteringen og placeringen af ​​dine parabol (er) komplet med en 'låst' indikation på skærmen med punktret og signalstyrke?
Er kontakten korrekt installeret? (JA / Annuller / NEJ)

DISH-modtagerfejl 057
DISH Problem / Solution: Vælg 'Check' for at kontrollere installationen af ​​kontakten.
Vælg 'Vis' for at se den aktuelle switch-opsætning.
Vælg “Annuller” for at vende tilbage til den forrige menu. (Kontroller / Se / Annuller)

DISH-modtagerfejl 058
OPRETTNINGSPROBLEM / LØSNING: Vent, mens din switchinstallation er kontrolleret.
Udfører i øjeblikket test nr. 12 ud af 18.

DISH-modtagerfejl 059
DISH Problem / Løsning: Du har forsøgt at lukke denne skærm uden at udføre 'Check Switch'.
Denne kontrol er påkrævet, når der er installeret en multidiskontakt.
Udføre kontrollen nu? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 060
DISH Problem / Løsning: Det signal, du modtager, kommer ikke fra den valgte satellit.
Placer fadet igen, kontroller parabolforbindelsen eller vælg den rigtige satellit.

DISH-modtagerfejl 061
DISH Problem / Løsning: Vital programinformation downloades nu til din receiver.
Forstyr ikke eller tag stikket ud.
Undlad at forstyrre eller tage stikket ud af stikkontakten, før denne skærm forsvinder.
Programmering af vigtig programinformation i modtageren.
Vital programinformation downloades nu til din modtager.
Forstyr ikke eller tag stikket ud.
Status: Download af oplysninger ...

DISH-modtagerfejl 062
DISH Problem / løsning: Du kan ikke ændre listen 'Alle kanaler'

DISH-modtagerfejl 063
DISH Problem / løsning: Du kan ikke ændre listen 'Alle kanaler'

DISH-modtagerfejl 064
DISH Problem / Løsning: Duplikatnavne til favoritlister er ikke tilladt

DISH-modtagerfejl 065
DISH Problem / Løsning: Navn på favoritlisten skal have et tegn ved leasing

DISH-modtagerfejl 066
DISH Problem / Solution: Den favoritliste, du forsøger at gemme, indeholder ingen kanaler.

DISH-modtagerfejl 067
DISH Problem / Solution: Denne handling sletter denne favoritliste fuldstændigt.
Er du sikker på, at du vil gøre dette? (Ja / Annuller / NEJ)

DISH-modtagerfejl 068
DISH Problem / løsning: FEJL Hjælpekanalen kan ikke slettes.

DISH-modtagerfejl 069
DISH Problem / Solution: FEJL Dette kanalnavn er allerede brugt. Duplicerede kanalnavne er ikke tilladt.

DISH-modtagerfejl 070
DISH Problem / Løsning: ADVARSEL Denne handling sletter listen over lokale kanaler fuldstændigt.
Er du sikker på, at du vil gøre dette? (Ja / Annuller / NEJ)

DISH-modtagerfejl 071
DISH Problem / Løsning: ADVARSEL Et tomt kanalnavn kan forårsage vanskeligheder i favoritlisterne, guiden osv.
Er du sikker på, at du vil gøre dette? (Ja / Annuller / NEJ)

DISH-modtagerfejl 072
DISH Problem / løsning: Den adgangskode, du lige har indtastet, var ikke korrekt.
Vil du prøve igen? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 073
SKÅL Problem / løsning: Den adgangskode, du lige har indtastet, stemmer ikke overens med din oprindelige adgangskode.
Ønsker du at prøve igen (Ja / Nej)

DISH-modtagerfejl 074
DISH Problem / Løsning: Antallet af forsøg på adgangskodeindtastning er overskredet.
Prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl 075
DISH Problem / Løsning: Antallet af forsøg på adgangskodeindtastning er overskredet.
Tryk på “OP” eller “NED” pileknappen for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 076
DISH Problem / Løsning: Denne begivenhed er låst: Indtast din adgangskode for at se den.
For at skifte kanal skal du trykke på pilen “UP” eller “NED”, når “OK” er fremhævet.

DISH-modtagerfejl 077
SKÅL Problem / løsning: Knapperne på frontpanelet er låst.

DISH-modtagerfejl 078
DISH-problem / løsning: For at sikre fortsat tilgængelighed af Dish-On-Demand-programmering skal du slutte en telefonlinje til det rigtige panel på din DISH-modtager.

DISH-modtagerfejl 079
DISH Problem / Løsning: Tilslut venligst din modtager til din telefonlinje, ellers vil din mulighed for at købe PPV deaktiveres i fremtiden.

DISH-modtagerfejl 080
DISH Problem / Løsning: Modtageren skal ringe ud, så chipkortoptegnelserne kan hentes.

DISH-modtagerfejl 081
DISH Problem / Løsning: Test af telefonlinjen er i gang. Vent venligst.

DISH-modtagerfejl 082
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Test af telefonlinje er bestået.

DISH-modtagerfejl 083
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Test af telefonlinje mislykkedes.
Vælg JA for at gentest. (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 084
OPDRAG Problem / løsning: Dish-On-Demand. For at købe, tryk på “VÆLG”.
For at skifte kanal skal du trykke på “OP- eller” NED-pilen.

DISH-modtagerfejl 085
DISH Problem / Løsning: Du har angivet, at du ønsker at købe en Dish-On-Demand-begivenhed.
Er dette korrekt? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 086
DISH Problem / løsning: Dette er en Dish-On-Demand-begivenhed, som du allerede har købt.

DISH-modtagerfejl 087
DISH Problem / Solution: Du har foretaget ændringer i den forrige menu.
Vil du virkelig opgive dem? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 088
DISH Problem / Solution: Du har foretaget ændringer i den forrige menu.
Vil du virkelig opgive dem? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 089
DISH Problem / Løsning: Der er ingen mailbeskeder.

DISH-modtagerfejl 090
DISH Problem / Løsning: Der er i øjeblikket ingen systemopgraderinger tilgængelige.

DISH-modtagerfejl 091
OPDRAG Problem / løsning: Denne funktion er ikke tilgængelig.

DISH-modtagerfejl 092
DISH Problem / Løsning: Du har angivet, at du ønsker at købe nye modtagerfunktioner.
Er dette korrekt? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 093
DISH Problem / Løsning: Denne handling nulstiller dine nuværende indstillinger til fabriksindstillingerne!
Er du sikker på, at du vil gøre dette? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 094
OPDRAG Problem / løsning: Fabriksflagget er indstillet!
Denne handling nulstiller dine nuværende indstillinger til fabriksindstillingerne!
Er du sikker på, at du vil gøre dette? (Ja / Nej / Hjælp)

DISH-modtagerfejl 095
DISH-problem / løsning: Ikke-flygtig hukommelse er blevet beskadiget.
Det ryddes efter at have trykket på tænd / sluk-knappen på frontpanelet eller ved at fjerne vekselstrøm fra modtageren.

DISH-modtagerfejl 096
DISH Problem / løsning: Advarsel: Din tallerken er placeret optimalt i en anden vinkel end du oprindeligt specificerede.
Indtast venligst følgende værdi i højdevinkelvælgeren.
Vinkelvælger: 58 OK

DISH-modtagerfejl 097
DISH Problem / Løsning: Fejl: Den værdi, der er indtastet i vælger for højdevinkel, er ugyldig.
Angiv en gyldig højdevinkel.
Se brugervejledningen for gyldige værdier.

DISH-modtagerfejl 098
DISH Problem / Løsning: Fejl: Kan ikke låses fast på et signal inden for +/- 5 grader fra specificeret højde.
Sørg for, at den korrekte højdevinkel er indtastet, at dit køretøj er vandret og at der ikke er forhindringer foran skålen.
Sæt Datron-controlleren i opbevaringstilstand.

DISH-modtagerfejl 099
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Kan ikke kalibrere opvaskemaskinen.
Sørg for, at intet hindrer skålens bevægelse, og sæt Datron-controlleren i opbevaringstilstand.

DISH-modtagerfejl 100
OPDRAG Problem / løsning: Din parabol opbevares.

DISH-modtagerfejl 101
OPDRAG Problem / løsning: OBS: Din parabolantenne er opbevaret.

DISH-modtagerfejl 102
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Fejl: Kan ikke opbevare fadet.
Sluk for strømmen og tænd den igen på Datron Controller.
Placer controlleren i opbevaringstilstand.

DISH-modtagerfejl 103
DISH Problem / Løsning: Du har angivet, at du ønsker at købe en Dish-On-Demand-begivenhed.
Er dette korrekt? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 104
DISH-problem / løsning: Der er opdaget et alvorligt problem med din modtager.
Ring venligst: 1-800-334-7496.

DISH-modtagerfejl 105
DISH Problem / Løsning: Opgradering af alle igangværende programoplysninger.
Forstyr ikke din modtager, mens denne skærm vises.

DISH-modtagerfejl 106
DISH Problem / Løsning: Installer venligst ekstern kontaktbue nu.
Vælg 'Fortsæt' efter installationen.
Hvis skålen har en intern afbryderboks, skal du vælge 'Fortsæt' for at fortsætte.
Vælg 'Annuller' eller 'Tilbage' for at vende tilbage til den forrige menu. (Fortsæt / Tilbage / Annuller)

DISH-modtagerfejl 107
DISH Problem / Løsning: Du har ikke afsluttet installationsprocessen til kombinationsskålen.
Vil du fortsætte med installationen? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 108
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: SW42 / Intern afbryderboks er blevet fundet.
Hvis der registreres kontakttype, skal du kontrollere din switchinstallation og registrere igen.

DISH-modtagerfejl 110
DISH Problem / Løsning: FEJL Du har indtastet en HDTV-kode, der ikke understøttes.
Indtast venligst en anden kode.

DISH-modtagerfejl 112
DISH Problem / løsning: Satellitsignalet er gået tabt, signaloptagelsen er i gang.
Vent venligst, eller tryk på pileknappen “OP” eller “NED” for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 113
DISH Problem / Løsning: QAM-frekvenstabellen er ugyldig.
For at fortsætte med at bruge din modtager skal du udføre QAM frekvens “Scan” test, der er tilgængelig ved at vælge “QAM Scan / Signal” valgmulighed i installations- og installationsmenuen.

DISH-modtagerfejl 114
DISH Problem / Løsning: Din modtager kan ikke længere gemme QAM-frekvensresultater.
Kontakt dit bygningsvedligeholdelsespersonale.

DISH-modtagerfejl 115
DISH Problem / Løsning: Har du gennemført en QAM-scanning med succes og har en 'låst' indikation på QAM-frekvensscanning og signalstyrke-skærmen? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 116
DISH Problem / Løsning: Enten er en vellykket scanning ikke afsluttet, eller signalet er ikke låst.
Scan igen QAM-frekvenserne eller kontroller dine forbindelser.

DISH-modtagerfejl 117
DISH Problem / Løsning: En vellykket scanning er ikke afsluttet, eller signalet er ikke låst.
Er du sikker på, at du vil afslutte skærmen QAM Frequency Scan and Signal Strength? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 118
DISH Problem / Løsning: Du har overskredet den samlede favoritkanal Kapacitet.
Fjern nogle kanaler, før du tilføjer flere.

DISH-modtagerfejl 119
DISH Problem / Løsning: Du er ved at overskrive den aktuelle scannede QAM-frekvenstabel med fabriksstandardtabellen.
Hvis du vælger ja, skal du genscanne for at genoptage normal brugerdrift.
Blive ved? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 120
DISH Problem / Solution: Du kan ikke modtage denne kanal uden for det angivne synsområde.

DISH-modtagerfejl 121
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: FEJL Kan ikke få adgang til denne funktion på nuværende tidspunkt.

DISH-modtagerfejl 122
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er fundet en intern kommunikationsfejl.
Tryk på 'Vælg' på din fjernbetjening for at nulstille din modtager.
Hvis problemet opstår igen, bedes du ringe til DISH Network (1-800-333-3474) for at få hjælp.

DISH-modtagerfejl 123
DISH Problem / Løsning: Advarsel Denne handling nulstiller alt lukket billedtekst til fabriksindstillingerne!
Er du sikker på, at du vil gøre dette? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 124
DISH Problem / Løsning: OBS! Det interne chipkort er ikke godkendt til denne modtager.
Ring til DISH Network (1-800-333-3474) for at få hjælp.

DISH-modtagerfejl 127
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Dit chipkort udløber og skal udskiftes.
For mere information, still ind på kanal 199, www.dishnetwork.com/smartcard, eller ring 1-888-651-2022.

DISH-modtagerfejl 128
DISH Problem / løsning: Din modtager godkendes.
Forstyr ikke modtageren, før denne meddelelse er forsvundet.

DISH-modtagerfejl 129
DISH Problem / løsning: Din modtager er endnu ikke godkendt.
Ring 1-800-333-DISH (3474) for aktivering R00XXXX XXXX S000 XXXX XXXX

DISH-modtagerfejl 151
DISH-problem / løsning: Der er opdaget et alvorligt problem med din modtager.
(ECM - Elektronisk modforanstaltning)

DISH-modtagerfejl 153
DISH-problem / løsning: Der er opdaget et alvorligt problem med din modtager.
(ECM - Elektronisk modforanstaltning)

DISH-modtagerfejl 155
DISH-problem / løsning: Der er opdaget et alvorligt problem med din modtager.
(ECM - Elektronisk modforanstaltning)


LG tv intet billede eller lyd

DISH-modtagerfejl 301
DISH Problem / løsning: FEJL System kan ikke kommunikere med internt smartcard.
Ring venligst til 1-800-333-DISH (3474)

DISH-modtagerfejl 302
DISH Problem / Solution: FEJL Du har valgt mere end en begivenhed til den ønskede handling.
Vælg kun en begivenhed til denne handling.

DISH-modtagerfejl 303
DISH Problem / Løsning: ADVARSEL Din modtagerens hukommelse er nu programmeret.
Du må ikke forstyrre eller tage stikket ud af stikkontakten, mens den grønne frontpanellys blinker.

DISH-modtagerfejl 307
DISH Problem / Løsning: OBS Afspilning af DVR-optaget begivenhed er forbi.
Vælg en af ​​de tre muligheder. (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 308
DISH-problem / løsning: OBS Denne afspilning af DVR-optaget begivenhed er stoppet.
Vælg en af ​​de fire muligheder nedenfor.
(Slet / Start forfra / Genoptag / Live TV)

DISH-modtagerfejl 309
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er ikke nok plads på harddisken til at udføre den ønskede handling.
Yderligere plads kan opnås ved at slette gamle indspillede begivenheder.
Skal du slette nogle nu? (Ja / Nej / Annuller)

DISH-modtagerfejl 310
DISH Problem / Løsning: FEJL Harddisken er fuld.
Den igangværende optagelse er stoppet.
Yderligere plads kan opnås ved at slette gamle indspillede begivenheder.
Ønsker du at slette nogle nu? (Ja / Nej / Annuller)

DISH-modtagerfejl 311
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er opdaget et alvorligt problem med din harddisk - Ring til 1-800-333-DISH (3474)

DISH-modtagerfejl 312
DISH Problem / Løsning: FEJL Din anmodning kan kun udføres i live-tilstand.
Vil du stoppe optagelsen og skifte til live-tilstand nu?
(Ja / Nej / Annuller)

DISH-modtagerfejl 313
DISH Problem / Løsning: FEJL Følgende tid er ved at fyre: Begivenhed: Kanal:
Der er en igangværende optagelse, der er i konflikt med denne timer.
En af dem skal stoppes.
Vælg den, der skal stoppes.

DISH-modtagerfejl 314
DISH Problem / Løsning: FEJL Din anmodning kan kun udføres i live-tilstand.
Skifte til live-tilstand nu? (Ja / Nej / Annuller)

DISH-modtagerfejl 315
DISH Problem / Løsning: Information Harddiskens filsystem er blevet initialiseret igen.
Det ryddes efter at have trykket på tænd / sluk-knappen på frontpanelet eller ved at fjerne vekselstrøm fra modtageren.

DISH-modtagerfejl 316
DISH Problem / Løsning: En del af den optagede hændelse er gået tabt på grund af satellitsignaltab.

DISH-modtagerfejl 317
DISH Problem / Løsning: Du ser i øjeblikket den begivenhed, du forsøger at slette.

DISH-modtagerfejl 318
DISH Problem / Løsning: FEJL Programoplysninger på harddisken er forældede.
Hent programoplysninger fra satellitten nu.

DISH-modtagerfejl 319
DISH Problem / Løsning: FEJL Programoplysninger på harddisken er forældede.
Der er en optagelse i gang.
Midlertidigt stoppe det og få info fra satellitten nu?

DISH-modtagerfejl 320
DISH Problem / Løsning: FEJL Programoplysninger på harddisken er forældede.
Optagelse i baggrunden er i gang.
Stop det midlertidigt og få info fra satellitten nu.

DISH-modtagerfejl 321
DISH Problem / Løsning: Opmærksomhed Stop optagelsen og skift til live mode nu?

DISH-modtagerfejl 323
DISH Problem / Solution: FEJL Du kan ikke oprette en PVR-timer til den valgte kanal.
Vælg en anden timer.

DISH-modtagerfejl 324
DISH Problem / Løsning: FEJL Optagelse er i gang.

DISH-modtagerfejl 325
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er i øjeblikket ingen opkald i loggen, der skal slettes.

DISH-modtagerfejl 326
DISH Problem / Løsning: Advarsel Dette rydder alle opkald fra loggen.
Er du sikker på, at du vil gøre dette? (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 327
DISH Problem / Solution: FEJL Du har valgt 'Slet' uden at vælge et opkald, der skal slettes.
Fremhæv det opkald, der skal slettes, og tryk på 'Vælg'

DISH-modtagerfejl 328
DISH Problem / Løsning: OBS Modtageren er planlagt til at downloade den seneste optagelse, der er i gang.
Vil du stoppe optagelsen for at modtage downloadet? (Ja / Nej / Hjælp)

DISH-modtagerfejl 329
DISH Problem / Løsning: OBS Din modtager er planlagt til at downloade de nyeste programguideoplysninger til harddisken.
Fortsæt download nu? (Ja / Nej / Hjælp)

DISH-modtagerfejl 330
DISH Problem / Løsning: OBS! Informationen til programguiden downloades nu til harddisken på din modtager.
Vent eller vælg 'Stop download' for at hente download af programguideoplysninger.
Denne download tager cirka fem minutter.

DISH-modtagerfejl 331
DISH Problem / løsning: Der er en ny, gratis systemopgradering tilgængelig.
Ønsker du at have det downloadet til din modtager?
Bemærk: Download af softwaren tager 5 til 10 minutter.

DISH-modtagerfejl 332
DISH Problem / Løsning: Advarsel Programoplysninger på harddisken er forældede.
Vil du hente progarmoplysninger fra satellitten nu?
Dette tager cirka fem minutter. (Ja / Nej / Hjælp)

DISH-modtagerfejl 333
DISH Problem / Solution: Attention Det program, der nu vises på denne kanal, er tilgængeligt til visning uden begrænsninger.

DISH-modtagerfejl 336
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: OBS Der er opdaget et alvorligt problem med dine PVR-data.
For at fortsætte med at bruge PVR-funktioner skal PVR geninitialiseres.
Dette sletter alle tidligere optagne PVR-begivenheder.
Geninitialiser PVR nu? (Ja / Nej / Annuller)

DISH-modtagerfejl 337
SKÅL Problem / løsning: Ingen historik tilgængelig.

DISH-modtagerfejl 338
OPDRAG Problem / løsning: FEJL Der er ikke foretaget noget valg.
Foretag et valg for at fortsætte.

DISH-modtagerfejl 342
SKÅLEPROBLEM / Løsning: Den interaktive applikation downloades, vent eller annuller

DISH-modtagerfejl 343
DISH Problem / Løsning: Valget kræver en opdatering til DISH500 parabolantenne.
Med din opgradering får du on-demand nyheder, underholdning, spil og shopping.
Ring 1-800-333-DISH (3474)

DISH-modtagerfejl 344
DISH Problem / Løsning: En ny DISH Interactive channel kommer snart.
For information om nye kanaler, se linket DISH Interactive på dishnetwork.com

DISH-modtagerfejl 345
DISH Problem / løsning: Dish Home Channel er låst.
For at få adgang skal du vælge Dish Home fra programguiden og indtaste din adgangskode.

DISH-modtagerfejl 346
DISH Problem / Løsning: FEJL Fejl ved lav driftstemperatur.
Satellitmodtageren er for kold til at starte driften uden at forårsage potentiel skade på den interne harddisk.
Satellitmodtageren skal varme op til 40F, før den er i drift.
Satellitmodtageren vil automatisk nulstille sig selv, når den har nået den mindste driftstemperatur.

DISH-modtagerfejl 349
DISH Problem / løsning: Du forsøger at bruge en version af Smart Card, der er inkompatibel med denne modtager.

DISH-modtagerfejl 350
DISH Problem / Løsning: FEJL Dette er en virtuel kanal.
Du kan ikke optage denne kanal.

DISH-modtagerfejl 351
DISH Problem / Løsning: Bekræftelse Er du sikker på, at du vil slette de valgte begivenheder?

DISH-modtagerfejl 355
DISH Problem / Løsning: Advarsel Din satellitmodtager har overskredet den anbefalede driftstemperatur.
Placering af genstande oven på modtageren eller anbringelse af din modtager i et lukket kabinet med begrænset luftstrøm kan forårsage dette problem.
Fortsat drift ved denne temperatur vil beskadige modtageren.

DISH-modtagerfejl 356
DISH Problem / Løsning: Din programmering af DISH-netværk er blevet suspenderet.
Ring til 1-800-333-DISH (3474) for at genaktivere din konto.

DISH-modtagerfejl 357
DISH Problem / løsning: Udskiftning af chipkort
Trin 1: Bekræft nedenstående oplysninger med maileren for at sikre en korrekt matchning af dit nye / gule kort til denne modtager.
Modtager-id: R00 XXXX XXXX Nyt kort-ID: S00 XXXX XXXX
Trin 2: Indsæt nye / gule kort i alle modtagere, inden du fortsætter til trin 3.
Trin 3: Ring til 1-888-651-2022 eller gå til www.dishnetwork.com/smartcard for at fuldføre genaktivering af din modtager (e).

DISH-modtagerfejl 358
DISH Problem / Løsning: Modtagerens smartcard skal udskiftes.
Indsæt dit nye chipkort eller ring 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl 359
DISH Problem / Løsning: For at fortsætte med at se denne kanal skal der installeres et nyt kort af MM / DD.
Ring 1-888-651-2022 for spørgsmål eller hjælp.
Tryk på VÆLG for at se denne kanal eller OP- eller NED-piletasterne for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 360
DISH Problem / Løsning: For at se denne kanal skal der være installeret et nyt kort.
Ring 1-888-651-2022.
Hvis du ikke har modtaget eller har brug for hjælp til at installere det nye kort.

DISH-modtagerfejl 361
DISH Problem / Løsning: For at se denne kanal skal der installeres et nyt kort.
Ring 1-888-651-2022.
Hvis du ikke har modtaget eller har brug for hjælp til at installere det nye kort.
Tryk på pil op eller pil ned for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 362
DISH Problem / Løsning: Tryk på “SELECT” for at indlæse denne interaktive kanal eller piletasterne “UP” eller DOWN for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 363
OPDRAG Problem / løsning: Grænsen for betaling pr. Visning er overskredet.
For at bestille Pay-Per-View på dette tidspunkt, ring 1-877-DISH-PPV (3474-778)

DISH-modtagerfejl 366
DISH Problem / Løsning: OBS For at fortsætte med at se denne kanal skal modtageren ringe op på dette tidspunkt.
Tilslut en telefonlinje til modtageren, og vælg JA for at ringe op.

DISH-modtagerfejl 371
DISH Problem / Løsning: Opgrader Denne kanal er tilgængelig til øjeblikkelig opgradering uden et opkald!
Find ud af mere ved at vælge 'Fortsæt'.

DISH-modtagerfejl 378
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: OBS: Scanner nu efter tilgængelige satellitter. Vent venligst.

DISH-modtagerfejl 500
DISH Problem / løsning: FEJL De primære og sekundære fjernbetjeninger er indstillet til den samme adresse.
Adresserne skal være forskellige.
Skift adresse på en af ​​fjernbetjeningerne - Primær fjernadresse 3 - 1 UHF Pro og IR Sekundær fjernadresse 3 - 2 UHF Pro

DISH-modtagerfejl 501
DISH Problem / Løsning: FEJL Du forsøger at indstille fjernbetjeningen til TV 1-fjernbetjeningen til 3, hvilket er den samme adresse som TV 2-fjernbetjeningen.
De skal være forskellige.
Skift adresse på din TV 1-fjernbetjening, og prøv igen.

DISH-modtagerfejl 502
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er fundet et problem med din switchbox-konfiguration.
Hvis begge tunere bruges, skal de begge være tilsluttet de samme satellitter.
Dette problem kan være forårsaget af en defekt svingboks eller forkerte forbindelser.
Hvis problemet ikke kan findes eller løses, skal du fjerne satellitforbindelsen fra en af ​​tunerne.
Dette problem skal løses, før du kan bruge din modtager.
Foretag de relevante ændringer og afslut dette skærmbillede for at se resultaterne af testkontakten og kørekontrol.

DISH-modtagerfejl 503
DISH Problem / Løsning: OBS: TV'et udfører en switchinstallationstest.
Dette afbryder din livevideo, indtil switchen installationstest er gennemført.

DISH-modtagerfejl 504
DISH Problem / Løsning: Advarsel TV 2 er i øjeblikket i brug.
Denne handling forstyrrer brugen af ​​det andet tv.
Ønsker du at fortsætte?

DISH-modtagerfejl 505
DISH Problem / Løsning: OBS: TV 1 har sat modtageren i Single User Mode.
Du har ikke længere kontrol over dette tv.

DISH-modtagerfejl 507
DISH Problem / Løsning: OBS Denne indstilling bruges i øjeblikket af TV 1.
Du kan fortsætte og se skærmen, men der kan ikke foretages ændringer på nuværende tidspunkt.
Ønsker du at fortsætte?

DISH-modtagerfejl 508
OPDRAG Problem / løsning: Opmærksomhed En eller flere begivenheder er i øjeblikket i brug og kan ikke slettes på nuværende tidspunkt.
Prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl 510
DISH Problem / løsning: Dish Home Interactive TV er i brug på det andet TV.
Prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl 513
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: OBS Systemet slukkes nu for at kontrollere vigtige systemopgraderinger.
Vælg “NEJ” eller “Annuller” for at fortsætte med at se tv.

DISH-modtagerfejl 514
SKIVE Problem / løsning: OBS: Modtageren er ved at blive slukket på grund af inaktivitet.
Vælg “Nej” eller “Annuller for at fortsætte med at se tv. (Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl 520
DISH Problem / Løsning: OBS: Timeren, du forsøger at slette, har allerede startet optagelsesprocessen.
Ønsker du at stoppe optagelsen og slette timeren?
Ja / Annuller / Nej

DISH-modtagerfejl 521
DISH Problem / Løsning: Advarselsfejl er fundet på din harddisk.
Din harddisk SKAL rengøres.
Dette tager kun et par minutter.
Du kan vælge at rense din harddisk nu.
Du SKAL rense din harddisk inden for 7 dage, ellers renses den automatisk.
Du kan rense det senere ved at køre til Menu, Systemopsætning, Diagnostik og derefter Harddisk.
Vigtigt Når din harddisk renses, slettes ALLE dine indspillede begivenheder.

DISH-modtagerfejl 526
DISH Problem / Løsning: Advarselsfejl er fundet på din harddisk.
Din harddisk SKAL rengøres.
Dette tager kun et par minutter.
Du kan vælge at rense din harddisk nu.
Du SKAL rense din harddisk inden for 7 dage, ellers renses den automatisk.
Du kan rense det senere ved at køre til Menu, Systemopsætning, Diagnostik og derefter Harddisk.
Vigtigt Når din harddisk renses, slettes ALLE dine indspillede begivenheder.

DISH-modtagerfejl 527
DISH Problem / løsning: OBS! Harddisken repareres.
Dette tager et par minutter.
Forstyr IKKE din modtager, før reparationen er afsluttet.
Når reparationen er afsluttet, genstartes din modtager.

DISH-modtagerfejl 530
DISH Problem / Løsning: Advarsel En af satellitindgange eller -kontakter er ikke tilsluttet korrekt.
Normal drift påvirkes negativt.

DISH-modtagerfejl 531
OPDRAG Problem / løsning: Opmærksomhed Vent venligst mens vi søger efter begivenheder, der matcher din anmodning.

DISH-modtagerfejl 532
DISH Problem / løsning: Timer konfliktløsning
Der er flere konflikter med den timer, du er ved at oprette, nogle af episoderne bliver muligvis ikke optaget.
Vælg en metode til at løse disse konflikter.
Løs automatisk efter prioritet.
Skift prioritet for denne timer.

DISH-modtagerfejl 534
DISH Problem / Løsning: OBS: Er du sikker på, at du vil slette disse timere? Ja / Annuller / Nej

DISH-modtagerfejl 587
DISH Problem / Løsning: OBS! Fortsæt ved at tilslutte en operationel telefonlinje til modtageren og trykke på 'Vælg' på fjernbetjeningen.

DISH-modtagerfejl 588
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: OBS! Hvis du vil fjerne det ekstra gebyr på $ 4,99 pr. Måned til stikkontakt / programmering, skal denne modtager være tilsluttet kontinuerligt til en operativ telefonlinje.

DISH-modtagerfejl 590
DISH Problem / Solution: FEJL Du forsøger at indstille begge fjernbetjeninger til den samme adresse.
Du har ikke lov til at gøre dette.
Vælg en anden fjernadresse til en af ​​de to fjernadresser.

DISH-modtagerfejl 599
DISH-problem / løsning: Harddiskdiagnostik.
Critiacl-test i gang.
Protokol X forløbet.
Denne test tager op til 45 minutter.
Kører diskdiagnostik.
Annullering nulstiller modtageren.

DISH-modtagerfejl 600
DISH Problem / Løsning: Der er udført en kontrolafbryder, men resultaterne er ikke gyldige.
Problemet skal løses, og en gyldig switchmatrix skal eksistere, før Point Dish afsluttes.

DISH-modtagerfejl 601
SKÅLPROBLEM / Løsning: OBS Du har ikke foretaget en kontrolafbryder.
Er du sikker på, at du vil afslutte Point Dish?

DISH-modtagerfejl 602
DISH Problem / Løsning: FEJL Point Dish kan ikke køres, da en tuner ikke kan hentes til hverken Sattllite Input 1 eller Satellite Input 2.

DISH-modtagerfejl 603
DISH Problem / Løsning: FEJL Point Dish kan ikke få den valgte tuner (Satellitindgang 1)

DISH-modtagerfejl 604
DISH Problem / Løsning: FEJL Point Dish kan ikke hente den valgte tuner (Satellite Input 2).

DISH-modtagerfejl 605
DISH Problem / Løsning: FEJL Ingen satellitter er i switchmatrixen.
Kontroller antenne- og kontakttilslutningerne.

DISH-modtagerfejl 606
DISH Problem / Løsning: FEJL Der blev registreret en ugyldig satellit i switchmatrixen.
Kontroller antennens justering.

DISH-modtagerfejl 607
DISH Problem / Løsning: FEJL Et X i switchmatrixen indikerer, at der er et problem.
Kontroller alle kontakter, forbindelser og ledninger mellem skålen og modtageren.

DISH-modtagerfejl 608
DISH Problem / Solution: Omskiftermatrixen angav, at der er et problem.
Enten er satellitkolonnerne på en ældre switch ikke tilstødende, eller der er et problem i transponderbeskrivelserne.
Kontroller forbindelser og kontakter.

DISH-modtagerfejl 609
DISH Problem / Løsning: FEJL Point Dish kan ikke gennemføre testkontakten.
Kontroller alle tilslutninger og kontakter.
Point Dish afslutter nu.
Træk i strømstikket, og sæt det derefter i igen.

DISH-modtagerfejl 610
DISH Problem / Solution: ERROR Switch matrixen indikerer, at der er et problem.
Når du tæller kolonnerne, er der en uoverensstemmelse med antallet af porte og poster i matricerne.
Sørg for, at begge tunere har de samme indgange og switchkonfigurationer.

DISH-modtagerfejl 611
DISH-problem / løsning: Der findes et af to problemer.
Enten har DISPRO-kontakten transponderdækning, der ikke er ALL, eller en ældre switch har en transponderdækning, der ikke er EVEN og ODD.

DISH-modtagerfejl 612
DISH Problem / Løsning: FEJL Point Dish mislykkedes på grund af en intern fejl og kan ikke gendannes.

DISH-modtagerfejl 613
SKÅL Problem / løsning: FEJL Omskiftermatricerne svarer ikke til hinanden.
Sørg for, at hver tuner har den samme switchopsætning og de samme satellitindgange.

DISH-modtagerfejl 614
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er for mange kolonner i DISHPRO-switchmatrixen.
Der er et alvorligt problem, og denne modtager fungerer muligvis ikke korrekt.

DISH-modtagerfejl 615
SKÅL Problem / løsning: FEJL Der er for mange kolonner i den ældre switchmatrix.
Dette er et alvorligt problem, og denne modtager fungerer muligvis ikke korrekt.

DISH-modtagerfejl 616
DISH Problem / Løsning: FEJL Forbindelserne til DISHPRO-kontakten er ikke standard.
Denne konfiguration fungerer muligvis ikke korrekt.

DISH-modtagerfejl 617
DISH Problem / Løsning: FEJL Forbindelserne til den ældre switch er ikke standard.
Denne konfiguration fungerer muligvis ikke korrekt.

DISH-modtagerfejl 618
DISH Problem / Løsning: FEJL Satellitterne vist i den ældre switchmatrix er ikke i tilstødende kolonner.
Dette indikerer et forbindelsesproblem fra skålen til kontakten.
Modtageren fungerer ikke korrekt, når den er tilsluttet på denne måde.

DISH-modtagerfejl 619
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er noget galt med transponderne i switchmatrixen.
Det kan være forkert EVEN / ODD-par, eller transponderne kan muligvis ikke registreres af modtageren.
Kontroller kontakten, LNBF og parabolforbindelserne.

DISH-modtagerfejl 620
DISH Problem / Løsning: FEJL Når du tjekker kolonnerne i en DISHPRO-switchmatrix, syntes forbindelsen ikke at være korrekt.
Denne modtager fungerer muligvis ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 621
DISH Problem / Løsning: FEJL Når man sammenligner to DISHPRO-switchmatricer, stemmer de ikke overens.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 622
DISH Problem / løsning: FEJL Når man sammenligner to DISHPRO-matricer, stemmer de ikke overens.
De har ikke de samme satellitter repræsenteret.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 623
SKÅL Problem / løsning: FEJL Når man sammenligner to ældre matricer, stemmer de ikke overens.
De har ikke det samme antal kolonner.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 624
SKÅLEPROBLEM / Løsning: Fejl Når man sammenligner to ældre matricer, stemmer de ikke overens.
Der er en uoverensstemmelse mellem transponderdækningen.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 625
DISH Problem / løsning: Point Dish kan ikke køres, da en af ​​tunerne bruges af en højere prioritetsopgave.
Prøv Point Dish igen senere.

DISH-modtagerfejl 626
DISH Problem / Løsning: OBS Point Dish er startet med en igangværende optagesession.
Vil du stoppe optagelsen og fortsætte med Point Dish?

DISH-modtagerfejl 627
DISH Problem / Løsning: OBS! Din modtager opdateres i øjeblikket.
Din modtager nulstilles, når opdateringen er afsluttet.


LG kontrolpanel fungerer ikke

DISH-modtagerfejl 628
DISH Problem / Løsning: OBS Der er anskaffet en opdatering til din modtager.
Tryk på 'Ja' for at installere nu, eller tryk på 'Nej' for at installere næste gang din modtager er slukket.

DISH-modtagerfejl 629
OPDRAG Problem / løsning: OBS! Denne funktion hentes fra satellitten.
Vent eller kom tilbage om et par minutter.

DISH-modtagerfejl 630
SKÅL Problem / løsning: OBS! Der var et problem med din softwareopgradering.
Træk stikket ud af modtageren, og sæt den i igen.

DISH-modtagerfejl 633
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er fundet et problem med din multidish-switch.
For at fortsætte med at bruge din modtager skal du udføre 'Check Switch' -testen.
Tryk på knappen 'Menu'.
Vælg “Systemopsætning”.
Vælg 'Point Dish'.
Vælg 'Check Switch'.
Vælg 'Kontroller'.

DISH-modtagerfejl 634
OPRETTNINGSPROBLEM / LØSNING: OPMÆRKSOM OPDRAG.
For at købe, bedes du ringe til kundeservicecenter på: 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl 635
DISH-problem / løsning: FEJL Der er fundet et alvorligt problem med din harddisk.
Ring venligst til 1-800-333-DISH (3474)

DISH-modtagerfejl 636
DISH Problem / Løsning: FEJL Satellitsignalet er gået tabt, signaloptagelse er i gang.
Vent venligst, eller tryk på pileknappen “OP” eller “NED” for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 637
DISH Problem / Løsning: FEJL Point Dish kan ikke få signalstyrke på denne tuner (satellitindgang 1).

DISH-modtagerfejl 638
DISH Problem / Løsning: FEJL Point Dish kan ikke få signalstyrke på denne tuner (Satellite Input 2).

DISH-modtagerfejl 639
SKÅL Problem / løsning: FEJL Når man sammenligner to ældre switchmatricer, stemmer de ikke overens.
Forskellige satellitter ses af hver af de to tunere.
Denne modtager fungerer ikke korrekt med denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 640
DISH Problem / Løsning: FEJL Når man sammenligner ældre switch og en DISHPRO switch, svarer antallet af kolonner pr. Satellit ikke.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 641
DISH Problem / Løsning: FEJL Når man sammenligner en ældre switch og en DISHPRO-switch, dækker DISHPRO-kontakten ikke ALLE transpondere på en satellit.
Denne modtager fungerer muligvis ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 642
DISH Problem / Løsning: FEJL Når man sammenligner en ældre switch og en DISHPRO-switch, har den ældre switch det forkerte antal kolonner, der er repræsenteret.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 643
DISH Problem / Løsning: FEJL Når man sammenligner en ældre switch og en DISHPRO switch, dækker den ældre switch ikke alle de transpondere, som den skal.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 644
DISH Problem / Løsning: FEJL Når man sammenligner en ældre switch og en DISHPRO switch, ses forskellige satellitter på hver tuner.
Denne modtager fungerer ikke korrekt i denne konfiguration.

DISH-modtagerfejl 645
DISH Problem / Løsning: FEJL Når man sammenligner en ældre switch og en DISHPRO-switch, er der forskelle, der forhindrer denne modtager i at fungere korrekt.

DISH-modtagerfejl 646
DISH Problem / Løsning: FEJL Satellitterne, der ses af denne modtager, er ikke korrekte for det anvendte chipkort.
Ret parabolantennen på de korrekte satellitter, som smartkortet er godkendt til.

DISH-modtagerfejl 647
DISH Problem / Løsning: FEJL Denne modtager kan ikke låse nogen satellitindgang.
En kontrolafbryder kan ikke udføres, før mindst en tuner kan få en signallås.

DISH-modtagerfejl 648
DISH Problem / Løsning: OBS Denne handling nulstiller dine nuværende indstillinger til fabriksindstillingerne og genstarter din modtager.
Dette kan tage 5 minutter.
Er du sikker på, at du vil gøre dette?

DISH-modtagerfejl 649
DISH Problem / Løsning: FEJL Du har angivet flere cifre for præfiks-koden, end du indtastede.
Indtast venligst alle cifre, eller ret det antal cifre, du indtaster.

DISH-modtagerfejl 650
DISH Problem / Solution: FEJL Du har valgt indstillingen “Set Time” uden valgt kanal.
Vælg den ønskede kanal til denne begivenhedstimer.

DISH-modtagerfejl 651
DISH Problem / Løsning: FEJL Du skal indtaste tre cifre for VCR-koden.

DISH-modtagerfejl 652
DISH Problem / Løsning: FEJL Den indtastede sluttid er allerede gået.
Indtast et tidspunkt senere end nu.

DISH-modtagerfejl 653
DISH Problem / Løsning: FEJL Timeren, du forsøger at redigere, har allerede startet optagelsesprocessen.
Du skal stoppe optagelsen og derefter vende tilbage her for at slette eller ændre den.

DISH-modtagerfejl 654
OPDRAG Problem / løsning: Systemet skal være låst for at låse kan træde i kraft.

DISH-modtagerfejl 655
DISH Problem / Løsning: For at låse systemet skal du indtaste en adgangskode.

DISH-modtagerfejl 656
DISH Problem / Solution: Advarsel Du har anmodet om en NVM-nulstilling.
Dette finder sted under den næste opstart af modtageren.
Vil du virkelig gøre dette?

DISH-modtagerfejl 657
DISH Problem / løsning: OBS Dette er en speciel begivenhed, som ikke er tilgængelig for køb.

DISH-modtagerfejl 658
OPRETTNINGSPROBLEM / LØSNING: OPMÆRKSOM OPDRAG.
For at købe, bedes du ringe til kundeservicecenter på: 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl 659
DISH Problem / Løsning: Er du sikker på, at du vil fjerne alle de valgte emner fra disken?

DISH-modtagerfejl 662
DISH Problem / Løsning: FEJL VCR-testen mislykkedes.

DISH-modtagerfejl 663
DISH Problem / Løsning: OBS, at modtageren skal ringe op for at opdatere chipkortoptegnelserne, før købet kan gennemføres.
Tilslut din telefonlinje til modtageren, og vælg YES for at ringe op.

DISH-modtagerfejl 664
DISH Problem / Løsning: Opkald ... Vent venligst

DISH-modtagerfejl 665
DISH Problem / Løsning: Information Ingen klartone.
Modtageren kan ikke ringe op.
Vælg YES for at prøve igen.

DISH-modtagerfejl 666
DISH Problem / Løsning: Fejl ved opringning af oplysninger.
Modtageren kan ikke ringe op.
Vælg YES for at prøve igen.

DISH-modtagerfejl 667
OPDRAG Problem / løsning: Information
Opretter forbindelse .... Vent venligst

DISH-modtagerfejl 668
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Oplysninger Smart Card-opdatering blev gennemført

DISH-modtagerfejl 669
DISH Problem / Løsning: FEJL Det registrerede chipkort ser ikke ud til at være gyldigt.
Fjern smartkortet, og isæt det igen, eller isæt det rigtige chipkort.
Dette får systemet til at genstarte og tager cirka 5 minutter.

DISH-modtagerfejl 671
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Den gratis periode pr. Visning er udløbet.
For at fortsætte med at se denne begivenhed skal den købes.

DISH-modtagerfejl 672
DISH Problem / Løsning: Du har valgt 'slet' uden at vælge en timer, der skal slettes.
Fremhæv timeren, der skal slettes, og tryk derefter på knappen “Vælg”.

DISH-modtagerfejl 673
DISH Problem / Solution: FEJL Du ser i øjeblikket den begivenhed, du forsøger at slette.

DISH-modtagerfejl 674
DISH Problem / Løsning: Opmærksomhed er du sikker på, at du vil vende tilbage til den tidligere version af installeret software?
Du mister alle optagelser og præferencer.

DISH-modtagerfejl 675
SKIVE Problem / løsning: Opmærksomhed er du sikker på, at du vil vende tilbage til den fabriksinstallerede software?
Du mister alle optagelser og præferencer.

DISH-modtagerfejl 676
SKÅL Problem / løsning: Vær opmærksom på, at programmeringen i dit billede i billedvinduet (PIP) er ændret og er låst, mørklagt eller ikke købt.
Tryk på “OP” eller “NED” pileknappen for at skifte kanal.

DISH-modtagerfejl 677
OPKALD Problem / løsning: Vær opmærksom på, at det sidste billede i billedkanalen (PIP) var låst, mørklagt eller ikke købt.
Ændring af kanal automatisk.

DISH-modtagerfejl 678
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Vær opmærksom på at indhente data fra satellit.
Vent venligst...

DISH-modtagerfejl 679
DISH Problem / Solution: Vær opmærksom på at den valgte begivenhed ikke blev optaget.
Slet denne begivenhed.
Det kan ikke ses.

DISH-modtagerfejl 680
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: OBS-modtageren er i stand-by.
Opstart.

DISH-modtagerfejl 681
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: Det kan tage noget tid at slette oplysninger om PVR-hændelser.
Vent mens programmerne slettes.

DISH-modtagerfejl 682
DISH Problem / Løsning: Vær opmærksom på at du opretter en timer, der optager i over 24 timer!
Er dette korrekt?

DISH-modtagerfejl 683
OPDRAG Problem / løsning: Installation af ny software.
Vent venligst...

DISH-modtagerfejl 687
DISH Problem / Løsning: FEJL Satellitindgangene til din modtager er tilsluttet forkert.
Venligst chedk for at sikre, at begge indgange har identiske satellitfeeds.

DISH-modtagerfejl 688
DISH-problem / løsning: Advarsel om, at der er registreret lavt batteritilstand på fjernbetjeningen.
Udskift batterierne.

DISH-modtagerfejl 689
DISH Problem / Løsning: Oplysninger om din købshistorik viser kun aktuelle køb, der endnu ikke er rapporteret til callcenteret.
Tidligere data om købshistorik er gået tabt.
Dette medfører ikke problemer med betjeningen af ​​din receiver.

DISH-modtagerfejl 690
DISH Problem / Løsning: Vær opmærksom på, at den sidste kanal var låst, mørklagt eller ikke købt.
Skifter kanal automatisk.

DISH-modtagerfejl 691
DISH Problem / Løsning: Vær opmærksom på, at du ikke kan indstille til kanal 0 i både hoved-tv-vinduet og PIP TV-vinduet.
Automatisk indstilling til en anden kanal.

DISH-modtagerfejl 692
DISH Problem / Solution: Fejl programmet for denne timerhændelse er sort, ikke tilgængelig, eller kanalen er ikke længere autoriseret.

DISH-modtagerfejl 701
DISH Problem / Løsning: Der kan kun sættes en Auto Tune-timer til hver gang.

DISH-modtagerfejl 702
DISH Problem / Løsning: Vejret kan kun bruges, hvis der er 110 satellitmodtagelser på denne modtager.
Omskiftermatrixen for denne modtager indikerer, at du ikke modtager denne satellit i øjeblikket.

DISH-modtagerfejl 703
DISH Problem / Løsning: Information Starter modtager.
Vent venligst....

DISH-modtagerfejl 704
DISH Problem / Løsning: Oplysninger, som en timer forsøgte at affyre og ikke kan, mens denne skærm er aktiv.
Timeren aktiveres, når denne skærm lukkes.

DISH-modtagerfejl 705
DISH Problem / Løsning: FEJL Det maksimale antal minutter, der er tilladt før og efter en optagetimerbegivenhed, er 29 minutter.
Indtast venligst en anden værdi.

DISH-modtagerfejl 738
DISH Problem / Løsning: Vær opmærksom på RECORD-tasten på din TV2-fjernbetjening for at matche dens adresse til din modtager.
Dette gør det muligt for TV2-fjernbetjeningen at styre modtageren.
TV2-fjernelsen identificeres med sin blå nøgle med tallet 2.

DISH-modtagerfejl 740
DISH Problem / Løsning: OBS: Vælg “YES” for at indlæse Dish Home Interactive TV.
Ja / Annuller / Nej

DISH-modtagerfejl 743
DISH Problem / Løsning: OBS: Dette program er ikke tilgængeligt for visning i dit område.
Vælg “OK” for at gå tilbage, eller vælg “Hjælp” for at få flere oplysninger Annuller / OK / Hjælp

DISH-modtagerfejl 744
DISH Problem / Løsning: Vær opmærksom på, at dette program ikke kan ses i dit område.
Vælg 'OK' for at gå tilbage, tryk på pilen 'Op' eller 'Ned' for at skifte kanal, eller vælg 'Hjælp' for at få flere oplysninger.
OK / Annuller / Hjælp

DISH-modtagerfejl 760
DISH Problem / løsning: Indholdet på din harddisk er blevet ødelagt og får din modtager til at fungere forkert.
For at din modtager skal fungere korrekt, skal alt indhold på harddisken slettes på dette tidspunkt.

DISH-modtagerfejl 761
DISH Problem / Løsning: OBS: Alt indhold på harddisken er blevet slettet.
Din harddisk er ren for alt korrupt indhold.
Din modtager fungerer nu korrekt.

DISH-modtagerfejl 765
DISH Problem / Løsning: Opmærksomhed på at aktivere dine modtagere HD-funktionalitet, bedes du ringe til 1-800-333-Dish (3474).

DISH-modtagerfejl 801
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: OBS! Grænsen for betaling pr. Visning er overskredet.
For at bestille Pay-Per-View på dette tidspunkt skal du ringe til 1-877-DISH-PPV

DISH-modtagerfejl 833
OPRETTNINGSPROBLEM / LØSNING: OBS: Der er fundet et problem. Vent venligst mens vi kontrollerer din kontakt.
Udfører test nr. 1 af 3 Annuller

DISH-modtagerfejl 834
DISH Problem / Løsning: Advarsel: Testen til afbryderkontakten er stoppet, og du kan fortsat opleve problemer.
Vælg Test igen for at køre kontrolkontakten igen.
Annuller / Test igen / Hjælp

DISH-modtagerfejl 835
DISH Problem / Løsning: Fejl: Der er fundet et problem med dine satellitforbindelser.
Hvis vejret er dårligt, skal du vente, indtil vejret går, og køre kontrolkontakten igen.
Annuller / Genstart / Hjælp

DISH-modtagerfejl 836
DISH Problem / Løsning: Advarsel: Kontrolkontakten har fundet ud af, at du har færre satellitter, end du tidligere har fundet.
Tryk på 'Annuller' for at beholde det gamle resultat, eller gem for at gemme det nye resultat.
Annuller / Genstart / Gem

DISH-modtagerfejl 837
OPRETTNINGSPROBLEM / Løsning: OBS: Du bliver nu sendt til kundesupportkanalen for at betale din regning.
Når du er i kundesupportkanalen, skal du vælge mulighed 3.
Annuller / Betal nu / OK

DISH-modtagerfejl 838
DISH Problem / løsning: OBS: Pocket Dish-begivenheder slettes nu.
Vent venligst.

DISH-modtagerfejl 840
DISH Problem / Løsning: Advarsel: Vil du virkelig slette Pocket Dish Events? Ja / Annuller / Nej

DISH-modtagerfejl 842
DISH Problem / Løsning: OBS: Afsendelse af valgte optagelser til din Pocket Dish.
Anslået resterende tid 0HR 1MIN 50SEC Stop

DISH-modtagerfejl 851
DISH Problem / Løsning: OBS: Du har tilsluttet for mange enheder til din USB-port.
Systemet understøtter kun en af ​​dem.

DISH-modtagerfejl 852
DISH Problem / Løsning: OBS: Du har tilsluttet en multimedieenhed til USB-porten.
Vil du se og administrere dets indhold på dette tidspunkt?
Ja / Nej / Hjælp

DISH-modtagerfejl 854
DISH Problem / Løsning: OBS: Alle filer overføres til din modtager.


SÅDAN FIKSERES KODE 855 FOR OPRETTENETS NETVÆRK

DISH-modtagerfejl 857
DISH Problem / Løsning: OBS: Sletning af valgte filer, vent venligst ...

DISH-modtagerfejl 858
DISH Problem / Løsning: OBS: Indlæser filliste fra enheden, vent venligst ...

DISH-modtagerfejl 862
DISH Problem / Løsning: OBS: Afsendelse af valgte optagelser er gennemført.
Anslået resterende tid 0HR 1MIN 50SEC Udført

DISH-modtagerfejl 863
DISH Problem / Løsning: Information: Denne funktion understøttes i øjeblikket ikke.

DISH-modtagerfejl 4 cifrede koder:

DISH-modtagerfejl 0551
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er opdaget et alvorligt problem med din harddisk - fejlkode: XXX.
Ring 1-800-333-DISH (3474).
Kan også vises som fejl 0551.

DISH-modtagerfejl 1038
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er opdaget et alvorligt problem med din harddisk - fejlkode: XXX.
Ring 1-800-333-DISH (3474).
Kan også vises som 040E.

DISH-modtagerfejl 1088
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er opdaget et alvorligt problem med din harddisk - fejlkode: XXX.
Ring 1-800-333-DISH (3474).
Kan også vises som 0440.

DISH-modtagerfejl 1111
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er opdaget et alvorligt problem med din harddisk - fejlkode: XXX.
Ring 1-800-333-DISH (3474).
Kan også vises som 0457.

DISH-modtagerfejl 1268
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er opdaget et alvorligt problem med din harddisk - fejlkode: XXX.
Ring 1-800-333-DISH (3474).
Kan også vises som 04F4.

DISH-modtagerfejl 1288
DISH Problem / Løsning: FEJL Der er opdaget et alvorligt problem med din harddisk - fejlkode: XXX.
Ring 1-800-333-DISH (3474).
Kan også vises som 04EE.

DISH-modtagerfejl E205
DISH Problem / Løsning: Kontovalideringsfejl (modemfejl (205)) Vælg prøv igen for at prøve igen, eller annuller for at genindtaste dit TVG-konto-id eller din pinkode.
TVG Kundeforhold 1-888-PLAYTVG (752-9984).

DISH-modtagerfejl E217
DISH Problem / løsning: Kan ikke oprette forbindelse til parabol-netværk, fordi din telefonlinje er i brug eller ikke er tilsluttet modtageren.
Hvis problemet fortsætter, skal du køre en diagnostisk kontrol af forbindelsen via systemopsætningen.
Vil du prøve igen?
(Ja / Nej / Annuller)

DISH-modtagerfejl E300
DISH Problem / løsning: Service utilgængelig, Dish Home er i øjeblikket utilgængelig.
Prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl E301
DISH Problem / Løsning: OBS: Det valgte valg er i øjeblikket ikke tilgængeligt.
Foretag et andet valg, eller prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl E302
DISH Problem / Løsning: OBS: Der opstod en uventet fejl.
Tryk på SELECT for at vende tilbage til Dish Home.

DISH-modtagerfejl E303
DISH Problem / Løsning: OBS: Dette valg kræver en opgradering til en DISH500 parabol.
Med din opgradering får du on-demand nyheder, underholdning, spil og shopping.
Ring 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl E304
DISH Problem / Løsning: OBS: Dette valg kræver et abonnement, der ikke er købt.
For at købe skal du ringe til 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl E305
DISH Problem / Løsning: OBS: Den funktion, du prøver at få adgang til, er endnu ikke tilgængelig på denne modtager.
Kom med jævne mellemrum for at se, om denne nye funktion er tilgængelig for dig.

DISH-modtagerfejl E306
SKÅL Problem / løsning: OBS: Antallet af forsøg på adgangskodeindtastning er overskredet.
Vælg et andet menuvalg.

DISH-modtagerfejl E307
OPDRAG Problem / løsning: OBS: Dette valg er blevet mørklagt i dit område.

DISH-modtagerfejl E308
DISH Problem / Solution: Fejl: Den indtastede adgangskode er forkert.
Vil du prøve igen?

DISH-modtagerfejl E321
DISH Problem / Løsning: Denne service er låst.
For at se skal du indtaste din adgangskode:

DISH-modtagerfejl E322
DISH Problem / Solution: Den adgangskode, du indtastede, er forkert.
Vil du prøve igen?
(Ja / Nej / Annuller)

DISH-modtagerfejl E323
DISH Problem / Løsning: Antallet af forsøg på adgangskodeindtastning er overskredet.

DISH-modtagerfejl E324
DISH Problem / Løsning: Dette er en abonnementskanal, som ikke er købt.
For at købe ring: 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl E325
DISH Problem / Løsning: Dette valg kræver en Dish 500 installation.
For at opgradere din installation skal du ringe til 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl E326
DISH Problem / Løsning: Dish Valg 2004 Dækning er i øjeblikket ikke tilgængelig.
Prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl E327
DISH Problem / Solution: Den valgte kanal er i øjeblikket ikke tilgængelig.

DISH-modtagerfejl E328
DISH Problem / Solution: Vælg “YES” for at afslutte denne service og løse normal fjernbetjeningsfunktionalitet.
Vælg “NO” for at bevare de interaktive funktioner.
Tryk på 'VÆLG' i fuldskærmsvideo for at vende tilbage til hovedmenuen til opvask.

DISH-modtagerfejl E365
DISH Problem / Løsning: Fejl ved overførsel af væddemål Brugeren annullerede transaktionen.
(E365) Vælg forsøg igen for at prøve igen, eller annuller for at vende tilbage til skærmen til behandling af væddemål.
TVG-kunderelationer 1-888-PLAYTVG (752-9984)
(Prøv igen / Annuller / Hjælp)

DISH-modtagerfejl EA01
DISH Problem / Løsning: Fejl modtageren er ikke tilknyttet en boligkonto.
Kun boligkonti har adgang til kundesupport.

DISH-modtagerfejl EA02
DISH Problem / Løsning: Fejl Din Dish Ntwork-konto er i øjeblikket inaktiv.
Dine kontooplysninger er i øjeblikket ikke tilgængelige.

DISH-modtagerfejl EA03
SKÅLEPROBLEM / Løsning: Vi har tekniske problemer på nuværende tidspunkt og kan ikke udfylde din anmodning.
Prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl EA04
OPDRAG Problem / løsning: Vent venligst - det kan tage et øjeblik.

DISH-modtagerfejl EA05
SKÅLPROBLEM / Løsning: Vi kan ikke behandle din anmodning på nuværende tidspunkt, fordi vi ikke er i stand til at bestemme kontoen.
Ring 1-800-333-DISH (3474) for at få hjælp til kontoen.

DISH-modtagerfejl EA06
DISH Problem / løsning: Kan ikke oprette forbindelse til parabol-netværk, fordi din telefonlinje er i brug eller ikke er tilsluttet modtageren.

DISH-modtagerfejl EA08
DISH Problem / løsning: Opkald, vent venligst.

DISH-modtagerfejl EA09
DISH Problem / Løsning: FEJL er ikke i stand til at oprette forbindelse til Dish Network på dette tidspunkt.
Prøv igen senere.

DISH-modtagerfejl EA10
SKÅL Problem / løsning: FEJL den adgangskode, du lige har indtastet, var ikke korrekt.
Vil du prøve igen?
(Ja / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl EA12
DISH Problem / Løsning: FEJL antallet af forsøg på adgangskodeindtastning er blevet overskredet.
Adgang til din konto kan ikke gives på nuværende tidspunkt.

DISH-modtagerfejl EA13
DISH Problem / løsning: Dine kundesupportfunktioner er i øjeblikket ikke adgangskodebeskyttet.
For at få flere oplysninger om, hvordan du låser kundesupport, skal du vælge “Lås”.
(Fortsæt / Lås / Tilbage).

DISH-modtagerfejl EA14
DISH Problem / Solution: Tryk på Menu-knappen for at få vist hovedmenuen.
Vælg indstillingen Låse (# 5) for at få vist menuen Parential og Systems Locks.
Bemærk: Hvis modtageren viser en besked, der beder dig om at indtaste en adgangskode, vises
modtageren er allerede låst.
Vælg Lock System (3 #) for at låse din modtager.
Modtageren viser en besked, der beder dig om at indtaste en adgangskode.
Bemærk: Hvis denne indstilling vises som Lås op i stedet for, er modtageren allerede låst.

DISH-modtagerfejl EA15
OPRETTNINGSPROBLEM / LØSNING: Vent venligst ...

DISH-modtagerfejl EA21
DISH-problem / løsning: Vi kan ikke få adgang til den anmodede erklæring på dette tidspunkt.
Du kan prøve igen senere, få adgang til din erklæring på www.dishnetwork.com eller ringe til kundeservicecenter på 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl EA22
DISH Problem / Løsning: Der er ikke sendt nogen ny aktivitet siden din sidste erklæring.
Det kan tage op til 48 timer, før nye programmeringskøb og -betalinger vises her.
Kontroller igen om 48 timer, hvis en nylig transaktion ikke vises.

DISH-modtagerfejl EA23
DISH Problem / Løsning: Det kan tage op til 48 timer at vise det i dag til det nye programmeringskøb.
Kom tilbage senere.

DISH-modtagerfejl EA25
OPDRAG Problem / løsning: Vent venligst - det kan tage et øjeblik.

DISH-modtagerfejl EA26
DISH Problem / løsning: Der er ikke flere historiske udsagn til denne konto.
For at diskutere historiske udsagn med en kundeservicemedarbejder, bedes du kontakte kundeservicecenter på 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl EA29
OPRETTNINGSPROBLEM / LØSNING: Vent venligst ...

DISH-modtagerfejl EA32
DISH Problem / Løsning: Vent, mens vi finder dine vigtige meddelelser.

DISH-modtagerfejl EA35
DISH Problem / Solution: Tak fordi du valgte “Showtime Unlimited”.
Vi har bemærket, at du ikke har mulighed for at se alle tilgængelige kanaler i denne pakke, fordi du ikke har en skål peget på 119-satellitten.
Du kan se nogle af kanalerne i denne pakke.
Hvis du vil se alle kanaler i denne pakke, kræves en skål, der peger på placeringen 119 og 110 satellitter.
For at opgradere din installation skal du ringe til 1-800-333-DISH (3474).
(Fjern pakke / opbevar pakke / ryg)

DISH-modtagerfejl EA36
DISH Problem / Løsning: FEJL din konto angav, at en betaling skal anvendes for at fuldføre din programmeringsopgradering.
Vil du foretage betalingen nu og fortsætte med din opgradering?
(Ja / Annuller / NEJ)

DISH-modtagerfejl EA37
DISH Problem / Løsning: FEJL dine køb kan ikke gennemføres på grund af en udestående anmodning på din konto.
Ring 1-800-333-DISH (3474) for kontohjælp.

DISH-modtagerfejl EA38
DISH Problem / løsning: Din anmodning om Showtime Unlimites var vellykket!
Nyd din nye programmering og tak fordi du ser DISH Network.

DISH-modtagerfejl EA39
DISH Problem / Løsning: På grund af tekniske problemer kan din anmodning ikke behandles.
Ring 1-800-333-DISH (3474) for kontohjælp.

DISH-modtagerfejl EA40
DISH Problem / Løsning: FEJL dit køb kan ikke gennemføres.
Ring 1-800-333-DISH (3474) for kontohjælp.


hvordan man reparerer delt trædør

DISH-modtagerfejl EA45
DISH Problem / Løsning: FEJL kreditkortnummer, type eller udløbsdato er forkert.
Ret eller udfyld disse oplysninger, og indsend din betalingsanmodning igen.
(VISA / Master Card / American Express / Discover)
Kreditkortnummer XXXXXXXXXXXXXXX Udløbsdato: XXXXXXX
(Betal / Tilbage / Hjælp)

DISH-modtagerfejl EA46
DISH Problem / Løsning: FEJL Det beløb, du har indtastet for 'Beløbet, der skal betales' er mindre end det 'Forfaldne beløb'.
'Beløbet, der skal betales' skal være mindst lige så meget som det 'skyldige beløb'.

DISH-modtagerfejl EA47
DISH Problem / løsning: FEJL kræves et minimumsbeløb på $ 2,00.

DISH-modtagerfejl EA48
DISH Problem / løsning: Du kan ikke betale mere end $ 0,00

DISH-modtagerfejl EA49
DISH Problem / Løsning: Dine tjenester er ikke aktive i øjeblikket.
Vil du genstarte tjenester nu mod et ekstra gebyr på $ 25,00 omstart?
(OK / Annuller / NEJ)

DISH-modtagerfejl EA50
DISH Problem / Løsning: Dine tjenester er ikke aktive i øjeblikket.
Du skal betale mindst $ 13,00, og dine tjenester genaktiveres automatisk inden for 10 minutter.

DISH-modtagerfejl EA51
DISH Problem / løsning: Vi kan ikke fortsætte med din anmodning.
Kontakt kundeservicecenter på 1-800-333-DISH (3474).

DISH-modtagerfejl EA52
DISH Problem / Løsning: Dit samlede skyldige beløb inklusive genstartgebyret er $ 35,00.
Programmering genaktiveres automatisk inden for få minutter fra betalingen.

DISH-modtagerfejl EA53
DISH Problem / løsning: Du har valgt ikke at genstarte tjenester.
For at genstarte tjenester senere kræves genstartgebyret på $ 25,00.
Dit forfaldne beløb uden startafgift er $ 13,00.

DISH-modtagerfejl EA54
DISH Problem / løsning: Vi kan ikke fortsætte med din anmodning.
Kontakt kundeservicecenter på 1-800-333-DISH (3474), og sørg for at sige, at du prøver at tilføje programmering.

DISH-modtagerfejl EA55
DISH Problem / løsning: Vent, mens din betaling foretages.

DISH-modtagerfejl EA56
DISH-problem / løsning: Din programmering genaktiveres snart.
Vent venligst.

DISH-modtagerfejl EA57
SKÅLPROBLEM / Løsning: Vi har tekniske problemer på dette tidspunkt.
Prøv igen fra din modtager om et øjeblik, prøv os igennem
Internettet på www.dishnetwork.com, eller ring til 1-800-333-DISH (3474) og følg stemmeanvisningene for 'Nuværende kunde' og derefter 'Foretag betaling' for at anvende betaling automatisk.

DISH-modtagerfejl EA58
DISH Problem / Løsning: FEJL Vi kan ikke gennemføre din betaling med det valgte kreditkort.
Vil du prøve et andet kreditkort?
(OK / Annuller / Nej)

DISH-modtagerfejl EA59
DISH Problem / løsning: Din programmeringsgenaktivering og betaling på $ 10,00 var vellykket.
Din nye programmering skal være tilgængelig inden for 10 minutter.
Dit autorisationsnummer er XXXXXX.
Din næste erklæring afspejler to måneders programmeringsafgifter for at synkronisere med vores 30 dages forudgående faktureringspolitik.

DISH-modtagerfejl EA61
DISH-problem / løsning: Din betaling på $ 9,00 blev anvendt med succes.
Dit autorisationsnummer er XXXXXX.
Opbevar dette nummer for dine optegnelser.

DISH-modtagerfejl EA62
DISH Problem / løsning: Betaling på $ 10,00 var vellykket.
Dit autorisationsnummer er XXXXXX.
Tak for din betaling.
Vælg Fortsæt for at fortsætte med opsætning af kreditkortautopay.

DISH-modtagerfejl EA65
DISH Problem / Løsning: Vent et øjeblik, mens vi opdaterer dine kreditkortoplysninger om automatisk betaling.

DISH-modtagerfejl EA66
DISH Problem / Løsning: Ønsker du at modtage din erklæring i posten, mens din konto er konfigureret med AutoPay med kreditkort?
Ved at vælge NEJ modtager du ikke besked, når hver erklæring er klar, men udsagn kan ses 24 timer i døgnet her på dit tv via kundesupport eller online på www.dishnetwork.com
(Ja / Nej / TILBAGE)

DISH-modtagerfejl EA67
DISH Problem / løsning: Dit kreditkort AutoPay blev oprettet.

DISH-modtagerfejl EA68
DISH Problem / løsning: Dit kreditkort AutoPay blev opdateret.

DISH-modtagerfejl EA69
DISH Problem / Løsning: Vi kan ikke anvende kreditkortet på din konto som indsendt.
Opdater disse kreditkortoplysninger, eller prøv et andet kort.

DISH-modtagerfejl EA72
DISH-problem / løsning: Vent venligst mens vi opretter din konto med kreditkortautobetaling.

DISH Receiver Error = Overførselsfremgang
Overførsel af fotos til din modtager.
Fuldfør 1 af 49 ...
Se TV / Stop / Annuller

DISH Receiver Error = Advarsel
Henter programoplysninger fra satellit.
Vent eller annuller.

Brug for hjælp til fejlkode på dit DISH-netværk? Efterlad en kommentar nedenfor, så kan vi hjælpe.