Thor Kitchen Opvaskemaskine Fejlkoder - Fejlkoder og fejlfinding

Thor Kitchen opvaskemaskine viser en fejlkode? Thor Kitchen opvaskemaskiner har indbygget diagnostik, der giver dig besked, når der er en fejl. Opvaskemaskinen vil 'se' fejlen i opvaskemaskinen, og computeren viser en fejlkode for at fortælle dig, hvad problemet er. At vide, hvad fejlen eller fejlkoden er, hjælper dig med at foretage fejlfinding i opvaskemaskinen og ordne det selv. Fejlkoderne er nedenfor sammen med filtersysteminfo og rengøring, en fejlfindingsvejledning og information om deleidentifikation på Thor køkken opvaskemaskine . Alle fejlkoder og infokort hjælper dig med at rette din opvaskemaskine ved at vide, hvilken eller hvilke dele der skal udskiftes eller blot rengøres.


hvordan man lodder en ledning til et printkort

Thor Kitchen Opvaskemaskine Fejlkoder - Fejlkoder og definitioner Thor Kitchen Opvaskemaskine Fejlkoder - Fejlkoder og definitionerNår der opstår nogle funktionsfejl, viser THOR opvaskemaskinen fejlkoder for at informere dig om et problem. Nedenfor er listen over fejlkoder for Thor Kitchen opvaskemaskine modelnummer HDW2401SS (indbygget opvaskemaskine) ...THOR KØKKENOPVASKER FEJLKODE:E1
FEJLKODE DEFINITION: Længere indløbstid (vand)
ÅRSAG TIL FEJLKODE: Vandhaner eller vandhane er muligvis ikke helt åbne, eller vandindtag er begrænset, eller vandtryk er for lavt
FIX: Kontroller for åbne vandhaner og vandlinjeblok og vandtryk i hjemmet

THOR KØKKENOPVASKER FEJLKODE:E4
FEJLKODE DEFINITION: Opvask af opvaskemaskine (lækage?)
ÅRSAG TIL FEJLKODE: En del af opvaskemaskinen lækker
FIX: Hvis der forekommer overløb, skal du slukke for hovedvandforsyningen inden fejlfinding. Hvis der er vand i bundkarret på grund af overfyldning, skal vandet fjernes, før opvaskemaskinen genstartes.THOR KØKKENOPVASKER FEJLKODE:E8
FEJLKODE DEFINITION: Fejl i fordelingsventil
ÅRSAG TIL FEJLKODE: Åben kredsløb eller defekt fordelerventil
FIX: Kontroller med multimeter for åbent kredsløb og kontraventil for at sikre, at det er i funktionsdygtig stand

THOR KØKKENOPVASKER FEJLKODE:E9
FEJLKODE DEFINITION: Hvis du berører en knap i mere end 30 sekunder
ÅRSAG TIL FEJLKODE: Der er vand eller et objekt på knapperne eller knappen
FIX: Rør ikke ved knap eller knapper i mere end 30 sekunder, og fjern ikke objekter, der rører ved knapperne

Thor Kitchen opvaskemaskine - Liste over fejlkoder Thor Opvaskemaskine FejlkodeoversigtThor Identifikation af dele til opvaskemaskine Thor Identifikation af dele til opvaskemaskine


Thor køkkenopvaskemaskine - filtersystem
Thor køkkenopvaskemaskine - filtersystem

Thor køkkenopvaskemaskine - rengør cylinderfilteret Thor køkkenopvaskemaskine - rengør cylinderfilteret


universal fjernbetjeningskode til mitsubishi tv

Thor køkkenopvaskemaskine - rengør fint filter Thor køkkenopvaskemaskine - rengør fint filter

Thor Fejlfinding af opvaskemaskine 1 Thor Fejlfinding af opvaskemaskine 2 Thor Opvaskemaskine Fejlfinding

THOR KØKKENOPVASKEMASKIN PDF MANUAL
Thor Kitchen Opvaskemaskine Fejlkoder - Fejlkoder og fejlfinding PDF Manual

Thor Kitchen kundesupport
For service eller support, ring 877-288-8099